Obrázek článku Projekt CZ02.02.XX/00/22_003/0000653

Podpora vzdělávacích a výchovných aktivit na GFPVM

Informace o projektu

Operační program:

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:

02_22_003

Název výzvy:

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:

Podpora vzdělávacích a výchovných aktivit na GFPVM

Rozpočet projektu:

1 998 102 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0000653

Doba realizace projektu:

1. 8. 2022 - 31. 12. 2024

Realizátor projektu:

Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní kontaktní osoba:

Ing. Lenka Marečková

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ, podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ a spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, žáci a studenti.

Cíl projektu

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby studentům ve škole prostřednictvím realizovaných aktivit.

Aktivity projektu

1. Školní psycholog SŠ

2. Kariérový poradce SŠ

3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání

4. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

5. Inovativní vzdělávání žáků

6. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání