Obrázek článku Krajské kolo Astronomické olympiády

V uplynulých měsících lednu a únoru proběhlo krajské kolo Astronomické olympiády kat. AB (3. a 4. ročníky SŠ).

Soutěžící kromě zodpovězení všetečných otázek z astronomie a astrofyziky v online testu museli vyřešit i úlohy např. o gravitaci mezi měsícem a planetou („Najděte mezní vzdálenost měsíce a planety, kdy se měsíc začne rozpadat.“) nebo z termojaderné fůze („Jak horko je uvnitř hvězdy?“) apod. Nedílnou součástí bylo i pozorování oblohy („Určete Vaši zeměpisnou šířku pozorováním východů a západů Slunce.“). A jak si vedl náš zástupce Radovan Lev (5. E)?

Mezi 109 účatníky krajských kol ze všech krajů ČR obsadil vynikající 8. místo a postoupil mezi 20 nejlepších do celostátního kola, které se uskuteční 22. – 24. 3. 2023 na Slezské universitě v Opavě.

Radovane, blahopřejeme a držíme palce v celostátním finále.

 

Ing. Bronislav Zachrdla