Obrázek článku Krajské kolo SOČ

Na letošní krajské přehlídce Středoškolské odborné činnosti 27. 4. 2023 patřila naše škola k nejvíce zastoupeným, naši studenti získali první místa ve dvou kategoriích.

Onoho studeného dubnového rána jsme si museli opravdu přivstat, protože stihnout začátek akce v Uherském Brodu znamená vyrazit z Valmezu před půl šestou ráno. Ke cti všem sedmi zúčastněným studentům je potřeba přičíst, že nikdo nezaspal, i to, že se účastníci z maturitního ročníku museli vzdát posledního zvonění, se kterým se naše akce termínově překrývala. Po zahájení přehlídky jsme se rozdělili do komisí podle oborů, ve kterých účastníci psali své odborné práce. Letos jsme byli zastoupeni v chemii, potravinářství, historii a společenských vědách. Když odpoledne skončily prezentace i v nejrozsáhlejší komisi historické, mohli jsme se právem radovat z úspěchu. Tereza Modláková ze třídy 4. E získala první místo se svou prací na téma analýzy stresorů u pracovníků nadnárodní firmy ve společenskovědním oboru č. 14 a Petr Vajgl (4. B) taktéž první místo v oboru č. 16 (historie) za svou práci o Rožnovsko-krásenském velkostatku. Druhé místo v oboru chemie (č. 3) za práci s tématem výroby nanočástic stříbra a zlata získal Jakub Šnadr ze třídy 5. E. Na třetím místě v kategorii historie pak byla Zuzana Fabiánová (4. B), její práce nesla název MUDr. Karel Holubec, lékař bez hranic.

Velký dík patří všem zúčastněným, i těm, jejichž práce nebyly hodnoceny na prvních příčkách, ale byly dokladem pečlivé a náročné badatelské činnosti svých autorů.

 

Mgr. Filip Dřímal

 

Fotografie (2)