Obrázek článku SPORTOVNÍ KURZ – ČEKYNĚ 2023

V termínu 11. 9. – 15. 9. 2023 proběhl tradiční sportovně-turistický kurz v chatovém areálu v Čekyni u Přerova.

Kurzu se zúčastnilo 78 studentů z řad třetích ročníků, kteří prošli pod vedením odborných instruktorů z řad kantorů našeho gymnázia šesti základními disciplínami, dále pak dalšími sporty ve formě cvičení či turnajů. Na závěr studenti absolvovali turisticko-branný závod po družstvech. Sportovní kurz se po sportovní stránce vydařil, počasí nám vyšlo. 

Sportovní disciplíny:

- kanoistika

- softbal

- lukostřelba

- střelba ze vzduchovky

- jízda na horském kole

- sportovní hry

 

Ostatní sporty:

cvičení s hudbou, stolní tenis, tenis, frisbee, ringo, volejbal, badminton, úpolové hry a další.

 

Pedagogičtí pracovníci, instruktoři:

Mgr. Vojtěch Blabla

Mgr. Markéta Heřmanová

Mgr. Jakub Holomek

Ing. Vilma Hladíková

Mgr. Dalimil Krejčíř

Mgr. Petra Barcuchová

Petr Masař

 

Chtěl bych poděkovat všem kolegům, zejména pak kolegům tělocvikářům za stoprocentní, profesionální výkon, jak na samotném kurzu, tak i v přípravě této akce!

 

Mgr. Vojtěch Blabla

Fotografie (10)