Obrázek článku Dovětek ke stávce škol dne 27. listopadu 2023

Zaměstnanci školy, kteří se připojili ke stávce organizované ČMOS pracovníků školství, se připojují ke stanovisku sdružení Učitelská platforma a Školských odborů k průběhu společné demonstrace odborových svazů na Malostranském náměstí v Praze.

Cílem naší stávky bylo zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy, škrtům v proplácených hodinách výuky nebo poklesu platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024. 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Dovětek ke stávce
Dokument PDF
464.55 kB