Obrázek článku Nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka

Shrnujeme podstatné informace pro nahrazení profilové zkoušky jazykovým certifikátem.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž platí pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Seznam standardizovaných zkoušek zveřejňuje MŠMT.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Doporučený text žádosti:

Žádám o nahrazení profilové zkoušky z … jazyka, protože jsem úspěšně vykonal/a zkoušku ... na úrovni … (úroveň podle SERR/CEF).