Obrázek článku Výsledky krajského kola Astronomické olympiády v kategorii AB

V uplynulých měsících lednu a únoru proběhlo krajské kolo Astronomické olympiády kategorie AB (3. a 4. ročníky SŠ).

Soutěžící kromě zodpovězení všetečných otázek z astronomie a astrofyziky v online testu museli vyřešit i úlohy z gravitace a fyziky dvou těles („Určete celkovou energii Jupiteru za předpokladu, že se jedná o gravitačně vázaný systém mnoha částic v rovnováze.“ apod.) nebo z oblasti pozorování a fyziky galaxií. Nedílnou součástí byla i praktická úloha "Naměřit H I emisi ze spirálních ramen naší galaxie a z naměřených dat vyřešit řadu úkolů týkající se spektra vodíků ". 

Náš zástupce Radovan Lev (6. E) obsadil 2. místo a postoupil  do celostátního kola, které se uskuteční 20. – 22. 3. 2024 na Slezské universitě v Opavě. Druhý náš soutěžící Pavel Kučera (5. E) obsadil pěkné 4. místo.

Ogaři, děkujeme za úspěšnou reprezentaci a Radovanovi držíme palce v celostátním finále.

 

Ing. Bronislav Zachrdla