Obrázek článku Počasí nad školou monitoruje nová meteostanice

Nejen pro výuku zeměpisu, ale i pro každého nadšence do dějů v atmosféře, může být dobrou inspirací nová školní meteorologická stanice.

Tento chytrý přístroj značky Garni dokáže měřit 16 nejrůznějších meteorologických prvků. Hlavní měřící jednotku můžete zahlédnout z horních pater školy na střeše budovy tělocvičny. Zde se kromě teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu automaticky měří také rychlost a směr větru, intenzita a délka slunečního záření či celkový úhrn srážek. Nezávislost na energii přístrojům dodává malý fotovoltaický panel. Protože měření teploty vzduchu na střeše budovy nevypovídá o přízemní teplotě vzduchu, druhá část přístrojů je ukryta v historické meteorologické budce na prostranství před tělocvičnou. Zde se také nachází externí čidlo na měření teploty a vlhkosti půdy. 

Hlavní informační panel se nachází v zadní části učebny zeměpisu. Na displeji si můžete prohlédnout kromě naměřených hodnot také předpověď počasí na další dny nebo čas východu a západu Slunce.  Vedle panelu se ukrývá ještě jedno čidlo - detektor blesků. Ten umožňuje měřit v reálném čase počet bleskových výbojů v okolí našeho města. 

Naměřené hodnoty stanice automaticky odesílá na portál Wunderground.com, na kterém si je může kdokoliv prohlédnout a vizualizovat pomocí přehledných grafů. Nabízí se také možnost zpracování naměřených časových řad v hodinách zeměpisu, fyziky či matematiky, případně jejich komplexní zpracování v rámci SOČ

Meteostanici jsme pořídili v rámci projektu Erasmus+ “Zdravá krajina, poznej svou krajinu”.

Fotografie (3)