Obrázek článku Výsledky voleb do Školské rady GFPVM

Dne 11. 4. 2024 proběhly volby do Školské rady GFPVM.

Voleb, které proběhly tajným hlasováním, se zúčastnilo celkem 65 oprávněných voličů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci pedagogických pracovníků ve Školské radě Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí se stávají:

1.       JUDr. Pavel Kotrady  - 27 hlasů ( 41,5%)

2.       Ing. Libor Tománek    - 32 hlasů ( 49 % )

3.       Jindřich Vrána              - 38 hlasů ( 58% )

Do školské rady byli zvoleni pan Ing. Libor Tománek a pan Jindřich Vrána.