Obrázek článku Informační schůzka rodičů žáků nastupujících 1. ročníků

Ve středu 22. června 2016 v 15.30 hodin se v aule školy uskuteční informační schůzka rodičů žáků 1. ročníků pro školní rok 2016/17.

Na schůzce obdržíte od vedení gymnázia základní informace o chodu školy a seznámíte se s budoucími třídními učiteli vašich dětí.

Těšíme se na Vaši účast!