Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V 2016

Letní škola mladých talentů 2016, na kterou jsme zvali v průběhu prázdnin, je zcela naplněna. Je tady však další seminář, tentokrát třídenní, který se koná 2.–4. listopadu v Brně.

Náplň je podobná, jen trochu zhuštěná a osekaná na samu dřeň. Studenti se naučí, jak vybrat a co nejvíce upřesnit téma práce, jak má vypadat práce SOČ, jaké musí splňovat formální náležitosti (včetně správných citací). V rámci praktických workshopů s nimi naše lektorky natrénují základy veřejného vystupování a proberou psychologické aspekty tvorby práce.

Seminář je určen studujícím středních škol, nemá žádnou sekci pro pedagogické pracovníky. Předem děkujeme za rozšíření informace mezi studenty.

Tomáš Doseděl

Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, z.s.

Přihlašovací formulář

 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seminář SOČ 2016 - základní informace.pdf
Dokument PDF
415.14 kB