SOČ aneb Středoškolská odborná činnost - 38. ročník

Soutěž talentovaných středoškoláků startuje i v letošním roce!

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizační garanci zabezpečuje Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací naleznete na webových stránkách SOČ, webu SPŠS Valašské Meziříčí (pořadatel okresního kola) a webu Gymnázia Uherský Brod (pořadatel krajského kola).

Pro 38. ročník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ:

 1. matematika a statistika
 2. fyzika
 3. chemie
 4. biologie
 5. geologie, geografie
 6. zdravotnictví
 7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. ochrana a tvorba životního prostředí
 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. ekonomika a řízení
 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. historie
 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. informatika

Úspěchy našich žáků v předcházejících ročnících

37. ročník (2014/15)
Obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby okres kraj ČR

Kateřina Příhodová (4. B): Výstava práce a kultury a díla Masarykova ve Valašském Meziříčí roku 1935

1. 1. 9.

Ivona Fiurášková (4. A): Vladimír Klepsa. Příběh o daleké cestě z Volyně až na Moravu

2. 4. ---

36. ročník (2013/14)

Obor chemie okres kraj ČR
Natálie Goláňová, Alžběta Kantorová, Lucie Kapustová (6. E): Detekce glutamátu sodného v instantních polévkách a dochucovadlech metodou chromatografie na tenké vrstvě 1. 4. ---
Obor biologie

Lenka Šimčíková (6. E)Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně

1. 1. 10.
Obor zdravotnictví      
Natálie Goláňová (6. E): Vliv přechodu mezi zimním a letním časem na spánkové návyky člověka 1. 1. 13.
Lucie Curylová (5. E): Alergie a její rozšíření mezi studenty 2. a 3. ročníku Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí 2. 6. ---
Obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství      
Pavla Koláčková, Martina Štůsková, Marie Škrobáková (6. E): Porovnání kvality včelího medu zakoupeného od včelařů a v supermarketech 2. 2. 7.
Kateřina Bayerová (4. A)Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu včely medonosné 1. 1. 8.
Obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby      

Irma Horáková (4. B): Vývoj průmyslové architektury ve Valašském Meziříčí

1. 2.  2. 
Lucie Tongelová (4. B): Robert van Gulik – Soudce Ti 2.  3.   
Obor historie      
Vojtěch Zetek (6. E): František Nedbálek a Obrana národa ve Valašském Meziříčí 1. 1. 2.
Tomáš Kocur (4. B): Příběh Karla Balcara 2. 3. ---
35. ročník (2012/13)      
Obor geologie a geografie okres kraj ČR
Jiří Schön (4. C): Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová v istebňanském souvrství slezské jednotky (svrchní křída, Vnější Západní Karpaty) 1. 1. 2.
- udělena zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR, Cena MŠMT, Cena CZ.NIC, Cena JCMM      
34. ročník (2011/12)      
Obor biologie okres kraj ČR

Barbora Majkútová (6. E): Spánkové pohyby listů pokojových rostlin rodů Calathea, Marantha a Oxalis

1. 2. ---
Obor zdravotnictví      
Kristina Pastrnková (4. A): Preventivní stomatologie 1. 2. 7.
33. ročník (2010/11)      
Obor ochrana a tvorba životního prostředí okres kraj ČR
Martin Těšický (6. E): Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území 1. 1. 1.
- udělena zvláštní cena: Širší nominace do soutěže European Union Contest for Young Scientiests v září 2012 v některém z evropských měst, Cena NIDM MŠMT, Cena České spořitelny, Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro vítěze oboru 08      
Obor geologie a geografie      
Lucie Pavelková (4. B): Sluneční hodiny na Novojičínsku 1. 1. 8.
28. ročník (2005/06)      
Obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství okres kraj ČR
Jiří Danihlík (6. E): Testování varroatolerance včel 1. 1. 2.
Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Článek v časopise Biologie - Kristina Pastrnková, část práce SOČ.pdf
Dokument PDF
1.32 MB
Dokument PDF SOČ 2015 - brožura ke stažení.pdf
Dokument PDF
1.33 MB