Obrázek článku Hořící keř

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 15.30 hodin v aule budeme pro všechny zájemce promítat film o Janu Palachovi.

Film škole poskytla nadace Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Před vlastní projekcí se dozvíte několik důležitých informací o filmu, o situaci, která panovala v době, z níž skutečný příběh pochází, a také o okolnostech, které jsou pro pochopení obsahu filmu významné. Po promítání bude následovat debata a reflexe zhlédnutého filmu.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím ankety v programu Bakaláři.

Srdečně zvou

vyučující základů společenských věd.