Obrázek článku Důležitá informace k podávání přihlášek na SŠ

Přihlášku je nutné podat na tiskopisu zveřejněném MŠMT platném pro školní rok 2016/2017. Ředitelství ZŠ potvrzuje výsledky o  vzdělávání na ZŠ na přihlášce kulatým razítkem.

Prosím, dbejte na to, aby přihláška ke studiu byla podána na správném tiskopisu pro rok 2016/2017 a byla potvrzena úředním (kulatým) razítkem.

V případě, že se hlásíte na naši školu, nevyplňujte pole pro termín školní PZ – naše škola nevypisuje školní PZ.

Ponechte nevyplněné pole Jednotná zkouška – vyplňují je pouze uchazeči, kteří se hlásí na gymnázium se sportovní přípravou.

Věnujte, prosím, vyplňování přihlášky dostatečnou pozornost. Předejdete tak dodatečnému doplňování údajů či zcela novému vyplňování správného tiskopisu přihlášky.

Děkujeme za pochopení.

Tiskopisy jsou ke stažení na odkazech uvedených níže.

Odkaz na webové stránky MŠMT

Platný vzor tiskopisu, který lze použít pro přihlášení ke vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Termín odevzdání přihlášek řediteli střední školy je stanoven na 1. března 2017.