Obrázek článku Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0485

Modernizace a zkvalitnění výuky na GFPVM

Informace o projektu

Operační program:

CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Název projektu:

Modernizace a zkvalitnění výuky na GFPVM

Rozpočet projektu:

1 407 669,00 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.5.00/34.0485

Doba realizace projektu:

24 měsíců, 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

Realizátor projektu:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní manažer projektu:

Mgr. Jan Trčka

 
Stručný obsah projektu

Projekt byl zaměřen na modernizaci, zkvalitnění a zefektivnění výuky a zvýšení motivace žáků ke vzdělávání prostřednictvím metodického vzdělávání a podpůrných kurzů pro pedagogické pracovníky, tvorby a následného používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvořili žáci a vyučující Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Klíčové aktivity projektu
  1. Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR – zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků na SŠ
  2. Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí – zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků na SŠ
  3. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – realizace klíčové aktivity zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tematické oblasti, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem, v průběhu této klíčové aktivity bylo vytvořeno 27 sad digitálních učebních materiálů
  4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků GFPVM – v rámci aktivity byly podpořeny znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj finanční a gramotnosti žáků, pedagogičtí pracovníci se zúčastnili odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem

Pro přístup k jednotlivým digitálním učebním materiálům kontaktujte zástupkyni ředitele školy RNDr. Evu Jiráskovou, e-mail: eva.jiraskova@gfpvm.cz