Obrázek článku Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí se zapojilo do projektu podporujícího společné vzdělávání.

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Naše škola bude v rámci projektu moci využít:

  • koučovací služby pro vybraného zástupce vedení školy (ředitele/ředitelky nebo určeného člena vedení) v celkovém rozsahu 40 hodin,
  • služby mentora pro 2 vybrané pedagogy v celkovém rozsahu 25 hodin na jednoho pedagoga,
  • služby odborných poradců dle potřeb školy (např. metodika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, metodika pro školská poradenská zařízení, speciálního pedagoga, psychologa apod.)
  • kurz managementu v oblasti společného vzdělávání pro dva členy vedení školy v celkovém rozsahu 40 hodin,
  • kurz základní přípravy v oblasti společného vzdělávání pro skupinu minimálně 8–10 účastníků z řad pedagogického sboru, a to v celkovém rozsahu 40 hodin,
  • rozšiřující kurz pro skupinu minimálně 8–10 pedagogů úzce zaměřený dle potřeb školy (ve vztahu ke společnému vzdělávání – v oblasti oborově předmětové, diagnostické, obecně pedagogické, sociálních vztahů, interakce a komunikace apod.) o časové dotaci 24 hod,
  • odborné stáže v rámci krajské sítě škol v rozsahu stanoveném dle konkrétní dohody.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách Národního institutu pro další vzdělávání.