Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Veškeré informace najdete na webových stránkách MU v Brně.

http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Den-otevrenych-dveri

Dny otevřených dveří v sobotu 20. 1. 2018 a v úterý 23. 1. 2018 

Areál Kotlářská 2, Brno 

9:00 a 11:00 

Budova č. 6 – posluchárna F1 

 

prezentace studijních oborů programů Fyzika a Aplikovaná fyzika 

9:00 a 11:00 

Budova č. 8 – posluchárna M1 

 

prezentace studijních oborů programu Matematika 

9:00 a 11:00 

Budova č. 3 – posluchárna G1 

 

prezentace studijních oborů programu Geologie 

9:00 a 11:00 

Budova č. 5 – posluchárna Z3 

 

prezentace studijních oborů programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie 

Areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno 

9:00 

Výukový pavilon A11 – místnost 306 

 

prezentace studijních oborů programů Experimentální biologie, Biologie, Ekologická a evoluční biologie 

9:30 

Výukový pavilon A11 – místnost 205 

 

prezentace studijních oborů programu Chemie 

11:00 

Výukový pavilon A11 – místnost 205 

 

prezentace studijních oborů programů Biochemie a Aplikovaná biochemie 

Sraz pro všechny obory je přímo v uvedených posluchárnách. Cesta bude z vestibulu Univerzitního kampusu (červená budova, vstup od NC Tesco) respektive z vrátnice areálu Kotlářská 2 vyznačena šipkami. 

Zájemci o studium učitelství pro kombinace s matematikou, zeměpisem nebo fyzikou jsou vítáni v areálu Kotlářská, pro kombinace s biologií nebo chemií jsou vítáni v Univerzitním kampusu Bohunice. 

Přijďte se informovat o možnosti studia na Přírodovědecké fakultě MU, srdečně vás zveme! 

S pozdravem  
 
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. 
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2, 602 00 Brno 
dekan@sci.muni.cz 
http://www.sci.muni.cz