Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny / týden

Obsah:

Cytologie

  • obecné vlastnosti živých soustav
  • chemické složení a struktura buněk

Fyziologie buňky

  • buněčný látkový metabolismus
  • transport látek přes buněčné povrchy a v buňce
  • bioenergetika syntézy důležitých látek v buňce
  • molekulární biologie buňky
  • rozmnožování buněk, buněčný cyklus

Genetika

  • molekulární podstata dědičnosti
  • cytogenetika
  • dědičnost mnohobuněčného organismu

Zaměření: seminář je zaměřen na přípravu studentů k profilové maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky k oborům s biologickým zaměřením (medicína, veterinární medicína, farmacie, biologické obory na přírodovědecké fakultě, fyzioterapie, učitelské obory s biologickým zaměřením, …). Probíraná témata rozšiřují a doplňují učivo povinného předmětu biologie.

Návaznost: seminář a cvičení z biologie obsahově předchází SBI ve čtvrtém ročníku.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.biologie.pdf
Dokument PDF
302.44 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Markéta Heřmanová
Ing. Vilma Hladíková
Mgr. Jan Husák
Mgr. Karolína Mikulcová
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 44 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 2 galerie, 115 fotografií

Zobrazit všechny galerie