Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Stručný obsah:

Vyučovací předmět Seminář a cvičení z fyziky je volitelným předmětem a navazuje na vyučovací předmět Fyzika.

Ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v pátém ročníku vyššího stupně šestiletého gymnázia je seminář vyučován s dvouhodinovou dotací a je určen především pro ty žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách technického směru.

Učivo v semináři je především zaměřeno na experimentální zkoumání fyzikálních zákonitostí a vazeb mezi fyzikálními veličinami s využitím špičkové techniky a se zpracováním na počítači; podporovány jsou především aktivní metody výuky (individuální či skupinová práce, dialog a diskuse, vyhledávání informací na internetu nebo v knihách, referáty, prezentace, vypracování seminární práce s fyzikální tématikou, návrh a konstrukce netradičních fyzikálních pomůcek…).

Součástí semináře jsou odborně zaměřené přednášky a exkurze.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_fyzika.pdf
Dokument PDF
261.34 kB
Učitelé
Mgr. Radim Putyera
Ing. Bronislav Zachrdla
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 38 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie