Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář a cvičení ze zeměpisu výrazně rozšiřuje základní učivo České republiky, regionální geografie světa, kartografie probírané v předmětu Zeměpis. V rámci předmětu jsou probírána mimo jiné následující témata:

  • Česká republika – místní region (Zlínský kraj, okres Vsetín, Valašsko – přírodní poměry, ekonomické poměry, kulturní zvláštnosti, atraktivní místa cestovního ruchu v regionu);
  • regionální geografie světa se zaměřením na cestovní ruch (vybrané oblasti světa se zaměřením na cestovní ruch – přírodní a kulturní zajímavosti, vypracování vlastního zájezdu – exkurze do vybrané světové lokality – prezentace vlastní práce);
  • kartografie a topografie (kartografická zobrazení – rozšiřující učivo; sestrojení příčného profilu terénem podle topografické mapy; sestrojení jednoduché tematické mapy; práce s topografickou mapou, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy, kartografické výpočty);
  • globální navigační systémy (zeměpisné souřadnice, princip fungování navigačních systémů; navigační systémy GPS, Galileo, Glonass, Beidou; základy práce s GPS přijímačem – zaměřování zeměpisných souřadnic, záznam prošlé trasy, geocaching);
  • základy geoinformačních technologií (práce s webovými mapovými portály; práce s programem   Google   Earth; teoretické základy GIS; principy dálkového průzkumu Země a satelitních snímků);
  • práce s geografickými daty (získávání, zpracování a vyhodnocování geografických dat pomocí statistických a kartografických metod).

Součástí Semináře a cvičení ze zeměpisu jsou také odborné exkurze (např. Hranický kras, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého).

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi semináře u profilové maturitní zkoušky ze zeměpisu a v rámci přijímacího řízení na geografické obory na vysokých školách (např. na přírodovědeckých fakultách).

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_zeměpis.pdf
Dokument PDF
295.02 kB
Učitelé
Mgr. Vojtěch Blabla
Mgr. Jakub Holomek
Mgr. Jan Husák
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 29 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie