Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Stručný obsah: Rozšíření výuky francouzského jazyka ve 3.(5.) ročníku gymnázia. Důraz je kladen na komunikativní schopnosti žáků. Předmět je vede k tomu, aby byli schopni dorozumět se v běžných situacích a hovořit o jednoduchých i složitějších tématech. Předmět seznamuje žáky rovněž s reáliemi Francie a dalších frankofonních zemí.

Zaměření: Seminář připravuje žáky ke společné části maturitní zkoušky nebo profilové zkoušky z FJ. Seminář je také součástí přípravy na přijímací zkoušky na VŠ – obor francouzský jazyk (filologie, učitelství atd.).

Obsahová návaznost: na učivo FJ 1. – 3. ročníku

Učitelé
Mgr. Veronika Koléšková
Mgr. Dalimil Krejčíř
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 14 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 2 galerie, 16 příspěvků

Zobrazit všechny galerie