Popis předmětu

Hodinová dotace: 1 hodina týdně

Stručný obsah:

  • rozšíření gramatiky, slovní zásoby a témat 4./6. ročníku AJ

Zaměření:

  • příprava na státní maturitní zkoušku
  • příprava na školní část maturitní zkoušky
  • příprava na přijímací zkoušky na VŠ

Obsahová návaznost:

seminář navazuje na učivo AJ 1./3. až 4./6. ročníku, seminář je vhodný jako forma přípravy k maturitě z anglického jazyka a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

V příštím školním roce bude seminář z anglické konverzace otevřen jako tříhodinový. Charakteristika předmětu je uvedena níže.

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Studijní literatura: učebnice Maturita Activator

Stručný obsah:

Intenzivní příprava ke složení maturitní zkoušky z anglického jazyka v rámci lekcí ve druhé polovině učebnice, procvičování základních gramatických jevů, nácvik psaní a poslechu.

Seminář je určen všem studentům, protože lekce v učebnici na sebe vzájemně nenavazují a je tedy možné, aby si seminář zvolili jak studenti, kteří seminář ve třetím ročníku nenavštěvovali, tak i ti, kteří jej ve třetím ročníku navštěvovali.

Konkrétní obsah semináře závisí na skladbě studentů ve skupině – ti, kteří seminář navštěvovali ve 3. ročníku, v učebnici pokračují, ti, kteří seminář ve třetím ročníku nenavštěvovali, mohou začít učebnici probírat od začátku.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.anglicky_jazyk.pdf
Dokument PDF
261.29 kB
Učitelé
Mgr. Zuzana Grohová
Ing. Jana Kopřivová
Ing. Dagmar Krouská
Mgr. Pavlína Šustková
Mgr. Alena Zahradníčková
Mgr. Mojmír Zetek
Mgr. Alžběta Zetková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Žádné aktuality

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie