Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Obsah:

Genetika

  • dědičnost kvantitativních znaků
  • genetika populací
  • genetika člověka

Vznik a vývoj života na Zemi

Ekologie

Fylogeneze orgánů a orgánových soustav živočichů

Systematická biologie se zaměřením na určování přírodnin

Profesně orientovaná seminární práce

Zaměření:

  • seminář je zaměřen na přípravu studentů k profilové maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky k oborům s biologickým zaměřením (medicína, veterinární medicína, farmacie, biologické obory na přírodovědecké fakultě, fyzioterapie, učitelské obory s biologickým zaměřením, ...)
  • probíraná témata rozšiřují a doplňují učivo povinného předmětu biologie

Návaznost:

  • seminář a cvičení z biologie obsahově navazuje na SBI ve třetím ročníku
Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.biologie.pdf
Dokument PDF
302.44 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Markéta Heřmanová
Ing. Vilma Hladíková
Mgr. Jan Husák
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 14 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 1 galerie, 49 fotografií

Zobrazit všechny galerie