Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář a cvičení z chemie prohlubuje a doplňuje poznatky z předmětu chemie, který je realizován v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v prvním až pátém ročníku šestiletého gymnázia.

Je určen především žákům, kteří se budou v dalším studiu zabývat chemií a oborům, které vyžadují podrobnější znalosti a dovednosti z chemie (např. lékařské, farmaceutické a veterinární fakulty VŠ).

V semináři se pracuje nejenom teoreticky, ale jsou zde rovněž realizována laboratorní cvičení. Studentům mohou být předložena některá témata k samostatnému vypracování referátů nebo seminárních prací. Učí se samostatně pracovat s odbornou literaturou.

Výuka probíhá v odborné posluchárně chemie a praktická cvičení jsou realizována v laboratoři chemie. Součástí výuky může být dle možností i exkurze do moderního chemického provozu nebo do výzkumné laboratoře, která může být spojena s výkladem a besedou s příslušným odborníkem.

V rámci předmětu jsou probírána témata z anorganické, organické chemie a biochemie:

  • Prvky s, p, d, f a jejich sloučeniny
  • Prvky a jejich sloučeniny v prostředí kolem nás
  • Základy chemické analýzy anorganických látek
  • Organická chemie
  • Organoprvkové a organokovové sloučeniny
  • Vybrané organické látky v prostředí kolem nás
  • Základy chemic ké analýzy organických látek
  • Biochemie

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi semináře u maturitní zkoušky, přijímacích zkoušek a zejména pak při studiu na přírodovědeckých, chemických, veterinárních a farmaceutických fakultách VŠ v České republice.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.chemie.pdf
Dokument PDF
276.66 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Zuzana Halaštová
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 8 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 3 galerie, 137 fotografií

Zobrazit všechny galerie