Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář a cvičení z fyziky je volitelným předmětem a navazuje na vyučovací předmět Fyzika.

Ve čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia, resp. v šestém ročníku vyššího šestiletého gymnázia je seminář vyučován s tříhodinovou dotací týdně a je určen pro ty žáky, kteří budou z fyziky maturovat ve školní (profilové) části maturitní zkoušky nebo budou konat přijímací zkoušky z fyziky při přijímacím řízení na VŠ. Současně se jedná o průpravný předmět pro studium na vysokých školách technického i netechnického zaměření.

Je probíráno učivo, které teoreticky i prakticky ověřuje, doplňuje a rozšiřuje poznatky z již probrané látky; není požadována návaznost na Seminář a cvičení z fyziky v předcházejícím ročníku.

Učivo v semináři je realizováno (dle počtu žáků) částečně frontální výukou, částečně aktivními metodami výuky (frontálními a demonstračními pokusy, skupinovou prací, dialogem a diskusí, vyhledáváním informací na internetu nebo v knihách, referáty, prezentacemi, zpracováním fyzikálních měření na počítači, vypracováním seminárních prací s fyzikální tématikou,…).

Výuka bude probíhat v posluchárně fyziky a fyzikální laboratoři s využitím audiovizuální a výpočetní techniky, školních elektrických rozvaděčů, měřicího systému PASCO a NEULOG a dalších fyzikálních přístrojů a pomůcek.

Součástí semináře jsou odborně zaměřené přednášky a exkurze.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_fyzika.pdf
Dokument PDF
261.34 kB
Učitelé
Mgr. Radim Putyera
Ing. Bronislav Zachrdla
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 16 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie