Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Stručný obsah: Obsahem předmětu je rozšíření výuky francouzského jazyka ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 6. ročníku vyššího stupně šestiletého gymnázia. Důraz je kladen na komunikativní schopnosti žáků, vede je k tomu, aby byli schopni dorozumět se v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých i složitějších tématech.

Zaměření: Seminář je zaměřen na přípravu ke státní i profilové maturitní zkoušce. Seminář je také součástí přípravy na přijímací zkoušky na VŠ – obor francouzský jazyk (filologie, učitelství atd.).

Obsahová návaznost: na učivo FJ 1.(3.) až 4. (6.) ročníku a seminář z francouzského jazyka ve 3. (5.) ročníku

Soubory ke stažení (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.francouzsky_jazyk
Dokument PDF
264.82 kB
Dokument PDF FJ katalog požadavků ke společné části MZ - témata 3. části ústní zkoušky
Dokument PDF
1.78 MB
Učitelé
Mgr. Veronika Koléšková
Mgr. Dalimil Krejčíř
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 9 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 1 galerie, 15 fotografií

Zobrazit všechny galerie