Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Obsahové vymezení předmětu

Seminář je vhodný jako forma přípravy k maturitě z ruského jazyka a k přijímacím zkouškám pro zájemce o studium na vysokých školách se zaměřením na ruský jazyk a literaturu (filologie, překladatelství, případně jazyk v ekonomické sféře a v oblasti turistiky). Práce v semináři navazuje na učivo předmětu ruský jazyk, vyučovaného ve 1./3. až 4./6. ročníku, a případně na seminář zruského jazyka ve 3. / 5. ročníku.

Předmět rozvíjí schopnost používat cizí jazyk v ústní i písemné podobě. Konverzace v cizím jazyce umožňuje také rozvoj práce ve skupině.

Náplň výuky je dána:

  1. tematickými okruhy (rodina a vztahy, škola, práce, bydlení, volný čas a záliby, cestování, nakupování a jídlo, tradice a svátky, kultura, sport, ekonomika a politika, náboženství, věda a technika, ekologie a ochrana přírody, zdraví a životní styl, oblékání a móda, zevnějšek a charakter člověka, Rusko, Česká republika, roční období a počasí, časové údaje, orientace ve městě apod.
  2. komunikačními situacemi (pozdrav, rozloučení, poděkování, blahopřání, domluva setkání, návštěva, orientace v místě, omluva a reakce na ni, prosba a žádost, souhlas a nesouhlas, vyjádření názoru, radost, lítost a údiv, odstranění nedorozumění, pozvání do kina, divadla, odmítnutí, kupování lístků, dojmy z představení, možnost, nemožnost, zákaz, srovnání, odpověď na inzerát, psaní adresy, datum a letopočet, vyjádření přibližnosti, pasová a celní kontrola, vyjádření podmínky, telefonování, nákup potravin, stolování, návštěva restaurace, sdělení stanoviska, zjišťování názoru, přesvědčování, vyjádření obavy, strachu, lhostejnosti, sympatie...)
  3. mluvnickými kategoriemi a odlišnostmi české a ruské gramatiky
  4. pravopisnými pravidly, přípravou písemného projevu v rámci přípravy na novou maturitu
Soubory ke stažení (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_rusky_jazyk.pdf
Dokument PDF
285.55 kB
Dokument PDF RJ - témata 3. části ústní zkoušky ve společné žásti MZ
Dokument PDF
281.03 kB
Učitelé
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 12 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 1 galerie, 49 fotografií

Zobrazit všechny galerie