Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář a cvičení ze zeměpisu v maturitním ročníku obsahově navazuje na předměty Zeměpis a Seminář a cvičení ze zeměpisu (3. ročník čtyřletého a 5. ročník šestiletého studijního cyklu). V rámci předmětu jsou v prvním pololetí nově probírána mimo jiné následující témata:

  • regionální politika a regionální rozvoj (územní plánování, SWOT analýza; nástroje regionální politiky; regionální politika Evropské unie);
  • světová ohniska napětí (příčiny napětí a ozbrojených konfliktů ve světě; makro-regionální přehled ohnisek napětí ve světě; úloha světových organizací při regionálních konfliktech);
  • globální problémy současného světa (vliv člověka na krajinnou sféru: globální změna klimatu, ozonová díra, znečišťování atmosféry, úbytek a znečišťování zdrojů pitné vody, desertifikace, zvyšování eroze půdy, znečišťování půdy; růst populace a přelidnění Země; problematika podvýživy a akutního hladu; snižování zásob neobnovitelných zdrojů energie; problematika trvale udržitelného rozvoje).

Ve druhém pololetí je výuka zaměřena na přípravu k profilové maturitní zkoušce ze zeměpisu a k přijímacím zkouškám ze zeměpisu na vysoké školy (geografické obory včetně učitelství geografie, geoinformatika, regionální rozvoj, politologie, rozvojová studia, demografie). Opakování bude zaměřeno na fyzickou, socioekonomickou i regionální geografii. V rámci opakování si studenti budou moci vyzkoušet přijímací testy ze zeměpisu na různé typy vysokých škol.

Součástí Semináře a cvičení ze zeměpisu mohou být také (dle zájmu studentů) odborné exkurze (např. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého – katedra geoinformatiky).

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_zeměpis.pdf
Dokument PDF
295.02 kB
Učitelé
Mgr. Vojtěch Blabla
Mgr. Jakub Holomek
Mgr. Jan Husák
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 7 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie