Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně (2 hodiny společná výuka, 1 hodina dle zaměření na VV či HV)

Obsahové vymezení předmětu:

Seminář je vhodný jako forma přípravy k maturitě z hudební nebo výtvarné výchovy a k přijímacím zkouškám pro zájemce o studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Práce v semináři navazuje na učivo předmětu hudební a výtvarná výchova v 1./3. a 2./4. ročníku, které prohlubuje a rozšiřuje o nová témata.

Předmět tohoto typu je důležitý pro rozvoj citového, smyslového a intuitivního poznávání a je vhodným doplněním naukových předmětů. Žáci rozvíjejí své hlasové, pohybové a výtvarné dispozice, fantazii a kreativitu, možnosti práce ve skupině.

Náplň výuky je jak teoretická (hudební teorie a historie, historie výtvarného umění, poučení o formální výstavbě uměleckého díla), tak praktická. V praktické části výuky jsou obsahem učiva písně a skladby různých slohových období a žánrů, realizace vokálních partitur různých autorů, respektive jsou studenti formou konzultací vedeni k vytvoření samostatné práce – ta může mít podobu pojednání o odborném tématu ze zvolené disciplíny nebo se může jednat o uměleckou práci tvůrčí, vytvoření vlastního uměleckého díla. V oblasti hudební teorie jsou prohlubovány znalosti notace, hudebního názvosloví, rytmu, harmonie a hudebních forem. Hudební historie je nahlížena především z hlediska vývoje evropského hudebního myšlení. Charakteristika hudebních slohů je přibližována řadou hudebních ukázek, jejich poslechem, analýzou a srovnáváním. 

Organizační vymezení předmětu:

Předmět je vyučován ve specializovaných učebnách, v nichž je k dispozici odpovídající didaktická technika, hudební nástroje a potřebné výtvarné pomůcky a materiály, které doplňují výuku. Do výuky jsou začleněny podle možností a nabídky uměleckých agentur exkurze, návštěvy koncertů, hudebních pořadů a divadelních představení či výstav.

 

Soubory ke stažení (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_HV
Dokument PDF
265.57 kB
Dokument PDF Maturitni_temata_VV
Dokument PDF
264.86 kB
Učitelé
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Veronika Koléšková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 4 aktuality

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie