Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Vyučovací předmět Seminář z chemického experimentu rozšiřuje a doplňuje poznatky středoškolské chemie. Je určen především studentům, kteří se budou v dalším studiu zabývat chemií a oborům, které vyžadují podrobnější teoretické znalosti a laboratorní dovednosti z chemie.

Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti základních laboratorních operací (práce se sklem, příprava roztoků, příprava plynů, základní laboratorní operace – vážení, odpařování na vodní lázni, sušení). Důraz je také kladen na bezpečnost práce.

Výuka zahrnuje několik bloků experimentů z oblasti obecné, anorganické, organické chemie a biochemie.

Obecná chemie:

 • rozšíření znalostí z oblasti separačních metod (dělení vícesložkových směsí, extrakce Soxhletovým extraktorem, funkce zábrusové destilační aparatury i semimikroaparatury , dialýza, elektroforéza)
 • kyseliny a zásady – metody stanovování pH, hydrolýza solí, příprava solí
 • fyzikální a chemické vlastnosti prvků a sloučenin (stanovení teploty tání a varu, hustoty, optické vlastnosti látek, vodivost roztoků)

Anorganická chemie:

 • chemie s a p prvků (vlastnosti, reaktivita, příprava sloučenin, efektní pokusy)
 • chemie d-prvků (výroba vybraných kovů např. železa a mědi, reaktivita, kvalitativní a kvantitativní analýza – reakce se skupinovými a specifickými činidly)
 • chemie koordinačních sloučenin

Analytická chemie:

 • odměrná a vážková analýza
 • chromatografie – kapalinová a plynová

Organická chemie:

 • příprava a vlastnosti vybraných organických sloučenin, sestavení aparatur, efektní pokusy
 • příprava indikátorů a ověření jejich vlastností
 • extrakce rostlinných barviv a jejich praktické využití

Efektní pokusy z oblasti anorganické a organické chemie; chemické hry

Součástí výuky budou rovněž exkurze na odborných pracovištích např. Deza, a. s., Unipar – výroba svíček, VaK Vsetín, a.s.

Při práci s chemickým experimentem jsou ve výuce využívány multimediální prostředky např. pořízení a zpracování fotografií, videozáznamů, grafů chemických experimentů, práce s laboratorním měřícím systémem Pasco.

V rámci předmětu jsou využívány výukové programy s chemickou tématikou - Isis Draw, ChemSketch, PTable atd. (tvorba schémat, modelů látek, grafů, 3D modely, využití při chemických výpočtech Ar, Mr, ρ, tt, tv, n), rozšiřující práce s kancelářským softwarem: Excel, Word, PowerPoint (využití k prezentaci výsledků experimentálních činností, tvorbě grafů závislostí jednotlivých veličin).

Praktická cvičení jsou realizována v laboratoři chemie. Výuka probíhá částečně v odborné posluchárně informatiky a výpočetní techniky nebo v laboratoři biologie.

Důraz je kladen na samostatnou práci studentů na zadaných úkolech a jejich následné skupinové kooperaci. Studentům mohou být předložena některá témata k samostatnému vypracování referátů nebo seminárních prací. Učí se pracovat s odbornou literaturou, řeší a prezentují zjištění chemických experimentů.

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi semináře zejména při studiu na chemických a přírodovědeckých VŠ v České republice.

 

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.chemie.pdf
Dokument PDF
276.66 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Groh
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 10 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 1 galerie, 16 fotografií

Zobrazit všechny galerie