Popis předmětu

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Stručný obsah:

Seminář z historie obsahově navazuje na vyučovací předmět Dějepis. Obsahem předmětu jsou témata, která rozšiřují a systematizují znalosti žáků, obohacují je o regionální dějiny a umožňují vytváření kulturně-historických souvislostí. Cílem semináře je příprava ke studiu dějepisu na vysoké škole, k přijímacím zkouškám na společenskovědní obory a k maturitní zkoušce.

Seminář se zaměřuje na specifika historické práce, vybrané poznatky pomocných věd historických, přehled světových náboženství a historické souvislosti jejich vzniku i na regionální dějiny a kulturu. Studenti se učí pracovat s odbornou literaturou (souhrnné odborné práce, historická periodika i historická próza), setkávají se s pamětníky a seznamují se blíže s fungováním a organizací Muzea regionu Valašsko a jeho výstavní činností.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_dějepis.pdf
Dokument PDF
316.3 kB
Učitelé
Mgr. Filip Dřímal
Mgr. Lukáš Korábečný
Mgr. Blanka Šlerková
Mgr. Alžběta Zetková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 58 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 4 galerie, 72 příspěvků

Zobrazit všechny galerie