Partnerská spolupráce Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí a Gymnázia Šahy sahá až do 50. let minulého století. Započala v roce 1959 a od té doby pokračuje každoročními sportovními setkáními při turnajích žáků ve fotbale a volejbale a řadou kulturních a společenských akcí. V současné době se vídáme se slovenskými partnery dvakrát ročně - na Turnaji přátelství, který pořádá v červnu každého školního roku naše gymnázium, a na zářijovém Ipeľském poháru, který je organizačně zašťitován Gymnáziem Šahy. Obě sportovní akce jsou významnými podniky v regionu Zlínského a Nitranského kraje a kromě partnerských škol se jich účastní žáci středních škol výše zmíněných oblastí.

Před několika lety se obnovila také spolupráce na poli kulturním. Pěvecký sbor GFPVM Basové G navázal kontakt stanečním sborem slovenského gymnázia (2009) a pěveckým sborem maďarského gymnázia (2016) a výsledkem byly dva benefiční koncerty Studenti městu, na nichž tanečníci a zpěváci partnerských gymnázií vystoupili jako hosté.

Doufáme, že se nám podaří dlouholeté partnerství nejen udržet, ale i bohatě rozvíjet i v dalších letech.

 

 

Aktuality

Šahy 2017

Ve dnech 28. – 30. 9. 2017 proběhl tradiční sportovní zájezd na Slovensko do města Šahy.

2. 10. 2017

Šahy 2016

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2016 proběhl tradiční sportovní zájezd na Slovensko do města Šahy.

3. 10. 2016

Návštěva sboru ze Šah

Ani letos se neporušila tradice trvající několik desítek let a skupinka studentů z tamních gymnázií (slovenského i maďarského) přijela na návštěvu do naší školy.

18. 6. 2016

Mezinárodní Turnaj přátelství

Ve dnech 9.–11. 6. 2016 proběhlo na našem gymnáziu tradiční setkání studentů GFPVM a žáků družební školy ze slovenského Gymnázia Šahy.

17. 6. 2016

Benefiční koncert sboru Basové G a pěveckého sboru partnerského Gymnázia Šahy

Přijďte se 10. června v 18.00 hodin do evangelického kostela zaposlouchat do písní pěveckých sborů dvou partnerských gymnázií a podpořit dobrou věc.

31. 5. 2016

Ipeľský pohár 2015

Družební sportovní utkání ve slovenských Šahách.

30. 9. 2015 | 2 PŘILOŽENÉ SOUBORY

Galerie

Ipeľský pohár, Šahy, 21. 9. 2018 (foto Monika Hlosková) (1)

Ipeľský pohár 2018

143 fotografií, publikováno 23. září 2018

Zobrazit fotografie
Benefiční koncert sboru Basové G a pěveckého sboru Gymnázia s VJM Šahy, evangelický kostel VM, 10. 6. 2016 (foto archív partnera GsVJM Šahy) (1)

Studenti městu 2016

44 fotografií, publikováno 18. června 2016

Zobrazit fotografie
Turnaj přátelství 2016, nástup účastníků turnaje v kopané, 10.6.2016 (foto Vojtěch Blabla)

Turnaj přátelství 2016

37 fotografií, publikováno 18. června 2016

Zobrazit fotografie
Slavnostní zahájení 1

Šahy 2015 - Ipeľský pohár

27 fotografií, publikováno 30. září 2015

Zobrazit fotografie
50. let spolupráce (setkání na Soláni) - cesta do Zvonice 3

50. let partnerství GFPVM a Gymnázia Šahy...

40 fotografií, publikováno 18. září 2015

Zobrazit fotografie