Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Gymnázium Františka Palackého je do programu Recyklohraní zapojeno od roku 2008.

 

Aktuality

K této aktivitě nejsou žádné aktuality.

Galerie

K této aktivitě nejsou žádné galerie.