Obrázek článku Recyklohraní

V roce 2021 jsme do systému Projektu Recyklohraní odevzdali 0,82 t vysloužilých elektrospotřebičů, které tým projektu předal svým smluvním zpracovatelům.

Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, o kterých se můžete dočíst v příloze.

 

Mgr. Jana Bartošová

Fotografie (1)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Envyúčtování
Dokument PDF
530.02 kB