Obrázek článku Beseda o mentálním postižení

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se studenti seminářů 3. ročníků vyššího gymnázia setkali s pracovnicemi Diakonie Valašské Meziříčí nad tématem osob s mentálním postižením a jejich zařazení do společnosti.

Péče o osoby s mentálním postižením prošla v poslední době zásadní změnou. Místo velkých ústavů, jako byl ten v Zašové, jsou nyní ubytováni „mezi námi“ v institucích, jako je chráněné bydlení v různých obcích včetně Valašského Meziříčí. Jednou z organizací, které se podpoře těchto lidí věnují, je Diakonie Valašské Meziříčí. Pracovnice Diakonie představily jednak samotnou transformaci sociálních služeb pro mentálně postižené, jednak svou práci s nimi. Beseda proběhla poutavou formou, jejím přínosem bylo velmi konkrétní přiblížení toho, co život s mentálním postižením obnáší. V rámci prezentace činnosti Diakonie zaznělo také pozvání zapojit se do dobrovolnické práce v sociálních službách.

Mgr. Filip Dřímal

Fotografie (2)