Obrázek článku Adaptační kurz třídy 1. B

Ve dnech 5. 9. – 6. 9. 2018 se naše třída 1. B zúčastnila adaptačního kurzu na horském hotelu Čarták na Soláni.

Na adaptační kurz jsme jeli jako třída, která byla rozdělena na několik skupinek, jelikož jsme se skoro vůbec neznali. Hned po příjezdu nás čekala seznamovací hra, jejímž cílem bylo se více poznat.

Po obědě, který byl mimochodem výtečný, nás čekalo několik her, při kterých jsme se nejen dost nasmáli, ale také jsme se díky nim stávali každý s každým kamarád. K večeru přišlo opékání špekáčků, povídání si a zpívání u ohně. Po velmi příjemném večeru se ukázalo, že ne nadarmo se říká „Dobrých lidí se vejde“, jelikož jsme se celá třída přesunuli na jeden pokoj a zjistili jsme, že lepší třídu si přát nemůžeme.

Ráno, hned po snídani jsme šli hrát další zábavné hry po skupinkách, kde se ukázalo, že pomáhat si je potřeba. Těsně před odjezdem domů jsme psali dopis „sami sobě“, který (doufejme) dostaneme, až uděláme maturitní zkoušku.

Moc jsme si to užili a domů jsme se vraceli jako opravdová třídní parta.

Karin Křesalová, 1. B

Fotografie (7)