Výprava za tajemným IOO

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 jsme se my – studenti semináře fyziky – vypravili na exkurzi na pracoviště IOO do Lázní Bohdaneč u Pardubic.

Co znamená uvedená zkratka, jsme se dověděli až ve vlaku od pana učitele  Ing. Bronislava Zachrdly. Uvedená zkratka znamená Institut ochrany obyvatelstva a spadá pod generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Po úvodním seznámení s organizací a posláním Integrovaného záchranného systému a speciálně IOO, jako metodického a výzkumného pracoviště, jsme se rozešli prozkoumat jednotlivé výzkumné laboratoře. V chemických laboratořích jsme si uvědomili, že k analýze látek se v hojné míře využívají fyzikální metody. Viděli jsme hmotnostní spektrometr, infračervený a fluorescenční spektrometr nebo Ramanův spektrometr.

V laboratoři ochranných pomůcek jsme si mohli vyzkoušet zátěžový test v ochranné masce či protichemické ochranné obleky. V radiační laboratoři jsme si prohlédli různé detektory záření a dozimetry. Hodně nás zaujalo vybavení a možnosti pojízdné radiační a chemické laboratoře, vybavené mimo jiné infračerveným spektrometrem SIGIS sloužícím pro dálkové monitorování chemických látek v ovzduší. V laboratoři vyšetřování příčin požárů nás zaujal třírozměrný laserový skener pro přesné mapování požáru.

Exkurze nás zaujala a jsme rádi, že jsme mohli trošku nahlédnout do zákulisí a práce laboratoří IZS.

Studenti semináře z fyziky a Ing. Bronislav Zachrdla

Fotografie (8)