Obrázek článku Partneři Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

Děkujeme všem partnerům a sponzorům školy za jejich vstřícnost a podnětnou spolupráci obohacující obě strany.

Ogarova autoškola poskytuje naší škole sponzorské dary především v podobě pizzy z Ogarovy kuchyně a poukázek na autoškolu zdarma.

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí se v letech 2018-2020 zapojilo do programu JA Studentská firma.

V rámci semináře ze základů společenských věd rozvíjí žáci ve spolupráci s JA Czech své dovednosti v oblasti podnikavosti a kreativity.

PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí už řadu let bohatě přispívá na okresní kolo konverzační soutěže v němčině, a sice na nákup pomůcek na přípravu soutěže a na nákup cen a pohoštění účastníků, kterých se tak může zúčastnit dvojnásobné množství, a také na propagaci němčiny jako takové.

Firma PWO realizuje pravidelné exkurze žáků třetích ročníků vyššího gymnázia do výrobních prostor a ukazuje tak studentům možnosti uplatnění po absolvování střední či vysoké školy.

DEZA a. s. je pravidelým sponzorem naší školy především v oblasti podpory výuky přírodovědných předmětů.

Díky finančním darům společnosti DEZA naše gymnázium nakupuje především pomůcky, vybavení a spotřební materiál pro praktickou výuku chemie a biologie.

CS CABOT, spol. s r.o. patří mezi velkorysé sponzory naší školy především v oblasti podpory výuky přírodních věd. Podporuje také významné společenské akce školy, jako jsou oslavy 150. výročí založení.