Obrázek článku Informace k ústním maturitám 2019

Důležité informace k průběhu ústní části maturitní zkoušky a rozpisy pro jednotlivé třídy

Zahájení ústních zkoušek:

20. 5. 2019 – 4. A a 6. E

27. 5. 2019 – 4. B

7:15 – sraz všech maturantů v aule školy

7:25 – příchod maturitní komise, slavnostní zahájení, zástupce třídy předá květinu maturitnímu předsedovi či předsedkyni, státní hymna

7:40 – zadání první maturitní otázky

 
Obecné pokyny:

Výsledky didaktických testů a hodnocení písemných prací obdrží maturanti od Cermatu prostřednictvím e-mailu.

Výsledky didaktických testů pro maturanty v písemné podobě budou mít třídní učitelé k dispozici nejpozději v den konání ústní části maturitní zkoušky.

Hodnocení písemných prací obdrží každý maturant e-mailem nejpozději před začátkem konání ústní části zkoušky.

Maturanti, kteří budou zkoušeni v určitém dopoledni či odpoledni, se vždy dostaví všichni do žákovské občerstvovací místnosti 15 minut před zadáním první otázky prvnímu maturujícímu daného půldne.

Maturanti se řídí denním rozpisem zkoušek, který bude vyvěšen na dveřích maturitní místnosti. Každý maturant se připraví nejméně 3 minuty před zadáním otázky v prostoru před maturitní místností.

Ústní zkouška je veřejná, vstup jiným osobám do maturitní místnosti však bude umožněn pouze v přiměřeně společenském oděvu.

Občerstvení je určeno pro žáky, kteří jsou v daném půldni zkoušeni.

 
Zakončení maturit 31. 5. 2019 v 16:00 – sál KZ Valašské Meziříčí:

15:45 – příchod absolventů a jejich rodinných příslušníků do hlediště

16:00 – slavnostní zahájení závěrečného předávání absolventských listů

Během programu promluví zástupce rodičů, se kterým se dohodnou třídní učitelé.

Během programu promluví zástupce absolventů, kterého si absolventi vyberou mezi sebou.

Maturitní vysvědčení bude předáno ve škole v určené místnosti vždy celé třídě najednou. Datum a čas vydání vysvědčení si dohodnou třídní učitelé s absolventy, záleží na termínu zaslání vysvědčení z Cermatu. Pro třídy 4. A a 6. E je to nejdříve 27. 5. 2019, pro 4. B pak nejdříve 3. 6. 2019. 

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF 6_E_rozpis
Dokument PDF
215.43 kB
Dokument PDF 4_B_rozpis
Dokument PDF
215.31 kB
Dokument PDF 4_A_rozpis
Dokument PDF
214.18 kB