Obrázek článku Červnové soustředění pěveckého sboru Basové G v Dřevohosticích

Se školním rokem 2018/2019 se náš gymnaziální pěvecký sbor Basové G rozloučil ve své oblíbené destinaci – v historickém městečku Dřevohostice na Přerovsku.

Soustředění se konalo ve dnech 7. – 9. 6. 2019.

První účastníci vyrazili hned v pátek po škole autobusem, a už cesta tam, která vedla serpentinami směrem na Bystřici pod Hostýnem, nás naplnila letní pohodou a ukázala nám kus krásné valašské krajiny. Další zpěváci, hlavně z řad absolventů, dorazili po vlastní ose. Všichni se už těšili, jak si společně zazpívají.

Ubytovali jsme se v prostorách bývalé bratrské školy, dnes tzv. domečku u fary, patřící ke kostelu sv. Havla. Sluníčko nás lákalo na houpačky a kolotoč, nebo na procházku k nedalekému zámku. Většinu času jsme ale přeci jen věnovali nácviku písní, ať už na červnový benefiční koncert Studenti městu, nebo na projekt Eversmiling Liberty. Udělali jsme si také čas na důkladné dechové a hlasové školení a na přípravu nového repertoáru.

Protože se jednalo o letošní poslední soustředění, sobotní večer jsme opékali špekáčky a povídali u ohně. Ještě i v neděli se z oken naší zkušebny linul do okolí zpěv a hudba. Nacvičenými písničkami bychom rádi potěšili všechny naše příznivce a výtěžkem koncertu přispěli na vybudování dobrovolnického centra při meziříčské Diakonii – Klubu 3D. Přijďte si nás poslechnout ve čtvrtek 13. června 2019 v 18:00 do evangelického kostela v parku Botanika ve Valašském Meziříčí☺

PhDr. Jana Krcháková, sbormistr

Fotografie (10)