Obrázek článku Předvánoční charitativní akce uzavřeny částkou 59 451 korun!

Naše adventní spolupráce s Charitou Valašské Meziříčí měla původně tři části, ale postupně se rozrůstala a košatěla.

Na začátku stála akce námi pracovně nazvaná „Vití věnců“. 20. a 21. 11. se v prostorách Charity Valašské Meziříčí sešli studenti, vyučující gymnázia a zaměstnanci charity a společně vyráběli adventní věnce určené k prodeji v průběhu první adventní neděle před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A najednou se vynořil nápad nabídnout věnce i ve vestibulu gymnázia, kudy prochází nejen návštěvy, ale také řada těch, kteří mají zajištěno stravování v naší školní jídelně, a tak jsme operativně zorganizovali ještě neplánovaný předprodej přímo ve škole. Podobně se adventní věnce předprodávaly i v budově charity klientům a zaměstnancům. V první adventní neděli 29. 11., se uskutečnil, již plánovaný, Adventní jarmark. Místo v uličce mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a náměstím nebylo zvoleno náhodně: většina kupujících si ráda připomněla, že začíná období příprav na Vánoce. Výtěžek z prodeje adventních věnců dosáhl částky 41 464,- Kč.

Už v polovině listopadu jsme oslovili studenty, zaměstnance školy i rodiče, aby nám pomohli získat finanční prostředky ne zasíláním peněz, ale poskytnutím nějakého vlastního výrobku, který bychom mohli následně prodat na Mikulášském jarmarku.

Shromáždili jsme šperky, háčkované, pletené i šité čepice, šály, dekorace, perníčky, ale i cukroví a jiné dobroty a vše jsme pak s týmem v pátek 4. 12. už od rána nabízeli v rámci stánku, který měla k dispozici na náměstí charita. Původně jsme měli začít zboží odvážet kolem druhé odpoledne, ale lidé byli milí, výrobky měly úspěch, a tak jsme končili až mnohem později. V průběhu akce se podařilo vydělat 12 078,- Kč.

Poslední akci s podtitulem „Ochutnejte gymnázium“ jsme původně zamýšleli zorganizovat sami, lépe řečeno podílelo se na ní gymnázium a místní Moravská gobelínová manufaktura, která nám poskytla prostory na svém nádvoří. Měl probíhat doprodej výrobků s víceméně improvizovaným kulturním programem. Ale vše bylo trochu jinak: sešlo se opět nebývalé množství dobrůtek, které tentokrát nepekly jen maminky a studenti, ale pomáhali i studenti z partnerské školy v Rennes ve Francii, dokonce přispěly i bývalé zaměstnankyně, které jsou nyní v důchodu. Přidali se také další kolegové a studenti, po odpoledních vyráběli v laboratoři biologie biomasti a domácí mýdla, takže jsme nebývale rozšířili sortiment! Ten den ovšem došlo ve městě k souběhu několika akcí, a proto jsme s povděkem přijali nabídku, abychom se přestěhovali na lukrativnější místo – charita totiž opět získala místo na náměstí. Přemístili jsme se a dobře jsme udělali. Atmosféra byla moc příjemná: houslistku z gymnázia, která lákala k našemu obchůdku, v průběhu odpoledne vystřídal oficiální program žáků zdejších škol, a když se poslední studenti rozjeli autobusy domů, nastoupili na jejich místo současní i bývalí vyučující gymnázia. Všichni sice pořádně promrzli, ale nikomu se večer nechtělo odcházet. Na poslední akci se podařilo získat 5 909,- Kč.

 

Celkový hrubý výtěžek ze tří benefičních akcí činí 59 451,- Kč. Je třeba odečíst náklady, které dosáhly částky - 2 500,- Kč. Čistý zisk z prodeje 56 951,- Kč bude povýšen o příspěvek poskytnutý Nadací Via a Československou obchodní bankou, který bude složen z 15 000,- Kč pro konečného příjemce a z 2 500,- Kč na ponížení nákladů akce. V součtu částka sloužící na nákup přístrojů pro domácí paliativní péči dosáhne minimálně 74 451,- Kč, a to na nás čeká ještě další finanční bonus od ČSOB, protože čistý zisk našich benefičních prodejů překročil částku 30 000,- Kč!

Děkujeme všem studentům, zaměstnancům i rodičům, kteří přispěli svým výrobkem, obětavě v předvánočním shonu napekli, abychom měli co na trzích nabídnout, a věnovali akci svůj volný čas.

Děkujeme sponzorům celé akce, konkrétně firmě SEPAS a. s. Zašová, která poskytla polystyrenové korpusy na adventní věnce, dále firmám Městské lesy a zeleň, s. r. o. Valašské Meziříčí a Lesy ČR, s. p. za chvojí na obalení věnců, městu Valašské Meziříčí a Moravské gobelínové manufaktuře za bezplatný pronájem prostor pro prodej.

Děkujeme všem, kteří se přidali k našim aktivitám podporou prodeje a zakoupením rukodělných výrobků s vánoční tematikou.

Všechny získané peníze byly předány Charitě Valašské Meziříčí na nákup pomůcek a potřeb pro dlouhodobě nemocné a umírající pacienty.

Mgr. Marie Dufková a Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (7)