Obrázek článku Projekt „Mezi dvěma póly“ ukončen ohromující částkou

Žáci a zaměstnanci gymnázia spolu s pracovníky a klienty Charity Valašské Meziříčí získali bezmála 100 000 korun na podporu paliativní péče.

V závěru roku 2015 zrealizovali žáci a pedagogové naší školy ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí sérii benefičních akcí s cílem podpořit péči o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty. Podrobně jsme o průběhu benefičních podniků informovali na našich stránkách počátkem zimy 2015. K tomuto projektu se nyní vracíme, protože v letních měsících byl uzavřen program Pomáhej probíhající pod patronací nadace VIA a Československé obchodní banky, do něhož se s benefičními akcemi zapojilo i naše gymnázium.

V rámci tohoto programu bylo finančně podpořeno 15 týmů mladých lidí z celé republiky, jejichž cílem je nezištná pomoc potřebným. 24. června proběhlo v Praze závěrečné setkání zástupců jednotlivých skupin, na němž každá skupina zhodnotila průběh svého projektu a podělila se s ostatními účastníky o radosti, ale i starosti a zkušenosti, které jim filantropická práce přinesla. Náš tým projektu Mezi dvěma póly, reprezentovaný na závěrečném setkání Karolínou Skýpalovou (2. A) a Veronikou Heřmanskou (5. E) v doprovodu Mgr. Veroniky Kulišťákové, patřil k pěti kolektivům, kterým se podařilo pro dobrou věc získat více než 30 000 korun. Právě tato částka byla stanovena jako hranice pro získání finančního bonusu. Na bonusy byla k dispozici částka 102 635 Kč,  každý z pěti projektů tak od ČSOB získal úžasných 20 527 Kč navíc k patnáctitisícovému daru.

Fotogalerieprezentace ze závěrečného setkání programu Pomáhej 2015/2016.

Konečná částka, která byla získána díky úsilí skupiny mladých lidí na podporu paliativní péče, tak vyráží dech. Jedná se totiž o 94 978 korun českých! Částka je složena z výtěžků tří benefičních akcí (prodej adventních věnců na Adventním jarmarku – 41 464 Kč, prodej výrobků s vánoční tematikou na Mikulášském jarmarku – 12 078 Kč a Vánočním jarmarku – 5 909 Kč), příspěvku Nadace VIA z daru ČSOB – 15 000 Kč a finančního bonusu od ČSOB za překročení částky třiceti tisíc korun – 20 527 Kč. Prozatím bylo zakoupeno zařízení pro usnadnění paliativní péče, konkrétně dva koncentrátory kyslíku, odsávačka a infúzní stojan v celkové hodnotě 73 006 Kč.

Velmi děkujeme všem, kteří se, byť i jen malou měrou, do našeho projektu zapojili, tedy žákům, zaměstnancům, rodičům žáků a absolventům GFPVM, pracovníkům a klientům Charity Valašské Meziříčí, kupujícím našich výrobků a sponzorům (SEPAS a. s. Zašová, Městské lesy a zeleň, s. r. o. Valašské Meziříčí, Lesy ČR, s. p., město Valašské Meziříčí a Moravské gobelínová manufaktura).

Doufáme, že se nám v dalším školním roce podaří na úspěšný projekt „Mezi dvěma póly“ navázat a rozšířit četné charitativní aktivity, které naši studenti realizují doposud.

Mgr. Monika Hlosková

 

Fotografie (7)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Článek o programu Dobro-druzi v časopise Perpetuum (červen 2016).pdf
Dokument PDF
1.29 MB