Adventní jarmark

Výtěžek benefičního prodeje adventních věnců předčil očekávání!

Jak jste se mohli dočíst na našich webových stránkách ve zprávách věnovaných charitativní činnosti, i letos se Gymnázium Františka Palackého zapojilo do benefičních akcí se silným partnerem – Charitou Valašské Meziříčí. Vše začalo v říjnu tohoto roku, kdy se zrodil nápad uspořádat sérii benefičních jarmarků s cílem umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům důstojný život v domácím prostředí.

Tak vznikl projekt s názvem "Mezi dvěma póly", který byl vybrán mezi 31 benefičními akcemi pořádanými mladými lidmi po celé České republice Nadací VIA k další podpoře. Nadace VIA v rámci programu "POMÁHEJ" ve spolupráci s Československou obchodní bankou podporuje mladé filantropy v jejich chvályhodném úsilí již druhý rok. Pomoc nadace spočívá v poskytnutí jednorázového příspěvku na akci ve výši 2 500,- Kč. Výtěžek benefičního projektu znásobí v poměru 1:1 ČSOB až do výše 15 000,- Kč a na další finanční bonus lze dosáhnout, pokud finanční zisk převýší 30 000 korun.

V průběhu dvou pátečních odpolední a jednoho sobotního dopoledne studenti a pedagogové GFPVM a klienti a zaměstnanci Charity VM vyráběli adventní věnce a domácí bylinné masti. Řada studentů, rodičů a přátel gymnázia dodala své vlastní výrobky k prodeji. Vše bylo zúročeno na Adventním jarmarku, který se konal tuto neděli před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Výtěžek z nedělní benefiční akce dosáhl úctyhodné částky 28 264,- Kč. K této částce byly přičteny také zisky z předprodeje adventních věnců přímo v charitě (6 800,- Kč) a na gymnáziu (6 400,- Kč), takže se podařilo získat 41 464 korun na podporu domácí paliativní péče!

Tím ale projekt "Mezi dvěma póly" nekončí. Již tento pátek 4. prosince si můžete zakoupit další výrobky s vánoční tematikou na náměstí ve Valašském Meziříčí v průběhu konání Mikulášského jarmarku. Závěrečnou akcí pak bude Vánoční jarmark v prostorách Schlattauerovy kavárny Moravské gobelínové manufaktury, který pořádají studenti gymnázia a pracovníci Charity ve středu 16. prosince od 14 hodin.

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na této prospěšné akci, především pak autorům adventních věnců a dalších výrobků k prodeji, prodejcům a hlavně vám, kteří jste neváhali naše výtvory zakoupit a podpořit tak dobrou věc.

Mgr. Monika Hlosková

 

Fotografie (25)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Vánoční jarmark.pdf
Dokument PDF
481.95 kB