Obrázek článku Maturitní četba 2019/2020

Přečtěte si k maturitě z češtiny 20 knih!

Seznam maturutní četby ve školním roce 2019/2020 a kritéria pro výběr

Žák volí 20 literárních děl ze seznamu, minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století - minimálně 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam literárních děl - vyplňovací formulář
Dokument PDF
274.44 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl - formulář k tisku
Dokument PDF
264.21 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl pro výběr
Dokument PDF
321.96 kB