Obrázek článku Terénní zoologická exkurze 2019

5. září 2019 proběhla praktická výuka se zaměřením na zoologii.

Žáci 3. A, 3. B a 5. E se vydali za zvířaty do areálu lesoparku bývalých kasáren, kde se zaměřili na ekosystém rybníka. Celá exkurze byla opět připravena a vedena vyučujícími biologie gymnázia a odbornými lektory Mgr. Jitkou Dvorskou a Miroslavem Dvorským. Žáci byli rozděleni do 11 skupin a postupně procházeli 9 stanovišť zaměřených na charakteristiku lokality, měření fyzikálních a chemických vlastností vody v rybníku, základní ekologické pojmy, flóru rybníka a jeho okolí, základní části rybníka, ekosystém rybníka, určování obratlovců v rybníce a jeho okolí, lov a určování bezobratlých živočichů, obojživelníky rybníka, vážky rybníka a faunu a flóru rybníka. Nejoblíbenější aktivitou se stal lov a určování bezobratlých živočichů, který přinesl mnoha žákům řadu nevšedních a neočekávaných zážitků. Mám pocit, že pohodová atmosféra celé exkurze byla také dána teplým a slunečným počasím, což umocnilo zážitky, které si žáci z této praktické výuky odnesli. Velký dík patří kolegům za organizaci a průběh terénní exkurze.


Mgr. Pavel Groh

Fotografie (19)