Obrázek článku Školní kolo biologické olympiády kategorie C

Pro zájemce o biologii z řad studentů 1. a 2. E je ve středu 10. února 2016 organizováno školní kolo biologické olympiády tento rok s tématem "Život v temnotě".

Školní kolo proběhne 3. až 6. vyučovací hodinu (9.35 – 13.15) v laboratoři biologie.

 

Obsah školního kola:

1) Písemný test – v rozsahu přípravného textu a částí doporučených pro školní kolo

2) Poznávání přírodnin – dle seznamu přírodnin (15 rostlin, 15 živočichů)

3) Praktický úkol – souvisí s tématem 50. ročníku BIO "Život v temnotách"

 

Do školního kola se můžete přihlásit prostřednictvím svého učitele biologie. Do okresního kola, které proběhne ve středu 13. dubna 2016 ve Středisku volného času Domeček Valašské Meziříčí postupují žáci, kteří se umístí na prvních třech místech ve školním kole. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje na prvním místě zisk bodů z písemného testu, poté zisk bodů z určování přírodnin.

Mgr. Pavel Groh a Mgr. Monika Hlosková