Obrázek článku Pravěk trochu jinak

Studenti prvních ročníků podnikli dvoudenní cestu do pravěku, přesněji na workshop do vsetínského muzea.

Pravěk – pro mnohé z nás nepříliš atraktivní téma, které se v prvním ročníku probírá hned několik měsíců. Letos jsme se však my, studenti 1. A, 1. B a 3. E, společně s našimi profesory dějepisu vydali na Vsetín, kde na nás v místním muzeu čekal archeolog Mgr. Samuel Španihel, který nás během dvou dnů seznámil s pravěkou dobou.

Záživný výklad pana Mgr. Španihela nám společně s pradávnými nálezy (pěstními klíny, sobími rohy, mamutími zuby, sekeromlaty či hliněnými nádobami) umožnil představit si pravěk mnohem konkrétněji než kdykoliv předtím. Během exkurze jsme například zjistili, jak obtížné bylo pro neandrtálce ulovit kořist pomocí atlatlu, kolik času musely pravěké ženy věnovat přípravě pšeničné kaše nebo jak složitou práci mají archeologové při odkrývání a vyhodnocování archeologického nálezu. Ano, všechny tyto aktivity jsme si zažili na vlastní kůži. Naše poznatky jsme zužitkovali v závěrečném testu, ve kterém nikdo neměl sebemenší problém uspět.

Z muzea jsme odcházeli plni dojmů. Dle mého názoru je kombinace klasické výuky s touto formou vyučování výbornou alternativou, jelikož nám poskytla daleko konkrétnější představu o životě v pravěku.

Alžběta Manová, 1. B