Obrázek článku Zasadili jsme lípy

Studenti prvních ročníků obohatili zeleň našeho města o tři nové stromy.

Oběd ve 12:00, sraz ve vestibulu ve 12:15 a sebou mít rýč, popřípadě krumpáč. To byly pokyny třídních učitelek tříd 1. A, 1. B a 1. E. Dne 12. 11. 2019 se šlo zasadit stromy, konkrétně 3 lípy. Každá třída si mohla vybrat strom a lípa je za všech stromů nejodolnější. Stromy měly být přivezeny ve 12:30, takže všechny třídy musely vyjít nejpozději ve 12:20. Ke školce Křižná se dostala jako první třída 1.E, a tak si mohla vybrat místo zasazení. Celá třída se shodla na tom, že budeme mít lípu uprostřed. Poté přišly další 2 třídy a rozdělily si krajní místa. Asi po hodině práce už stály stromy všech tříd. Takže rozchod a domů. Doufám, že všechny 3 stromy přežijí zimu. Ale ne všichni tomu věří.

Sára Anika, 1.E

Fotografie (8)