Obrázek článku Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D – 56. ročník

V pátek 28. února se na naší škole konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěžního klání se zúčastnilo 18 soutěžících ze sedmi základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Letošní ročník byl zaměřen na téma „Soli“. Úlohy všech kol byly opravdu přesolené. Jako chemici víme, že slovo sůl má široký význam, neboť k solím řadíme látky, které využíváme v potravinářství, stavebnictví, sklářství, při výrobě výbušnin, hnojiv, čisticích prostředků. Soli byly využívány již v době alchymie k léčebným účelům, jsou přítomny v živých organismech, setkáme se s nimi v jeskyních a v mnoha dalších oblastech lidské činnosti.

Soutěžící změřili své síly v teoretických znalostech, v praktické části si vyzkoušeli odhalit tři neznámé kationty pomocí plamenových zkoušek a zkumavkových reakcí se známými činidly.

Úspěšnými řešiteli se stalo 10 soutěžících, kteří získali více jak 50 % bodů z celkového počtu bodů.

První místo obsadil Radovan Lev, žák Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Druhé místo vybojoval Vojtěch Stromšík a třetí místo Matěj Farkaš, žáci ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí. Všichni postupují do krajského kola, které se bude konat 24. března na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně.

Ostudu neudělali ani další soutěžící našeho gymnázia – Jakub Šnajdr obsadil 4. místo a Marek Šnajdr 7. místo.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Celé dopoledne bylo provázeno příznivou atmosférou. Dík patří rovněž vyučujícím, kteří velmi pečlivě připravili soutěžící.

Mgr. Pavel Groh

 

 

Fotografie (22)