Obrázek článku Ústní maturity 2020 - AKTUALIZOVÁNO 26. 5. 2020

V přiložených souborech najdete rozpisy ústního zkoušení pro jednotlivé třídy.

Při ústních maturitách platí stejná hygienická opatření jako při konzultacích od 11. 5. 2020. Po budově se všichni pohybují v roušce, při ústní zkoušce si žáci mohou roušku odložit do sáčku.

Vše potřebné najdete v přiložené aktualitě pro konzultace. Tam najdete také čestné prohlášení, které k ústní zkoušce přinesou už pouze maturanti ze 4. A.

Nebude se konat hromadné slavnostní zahájení ani hromadné slavnostní ukončení maturit. také občerstvení u maturit se letos nepodává, proto si přineste vlastní svačinu.

Třídní učitelé se domluví se třídou na předání kytice předsedovi v úvodu prvního maturitního dne.

Před zahájením každého půldne se nejpozději 15 minut před tažením první otázky sejdou maturanti podle rozpisu na určité dopoledne či odpoledne v přidělené učebně. Pro 4. A to bude učebna 3. e, pro 4. B učebna 3. a a pro 6. E učebna 3. e.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby a v matematice i vlastní tabulky, rýsovací potřeby a kalkulačku.

V učebně smí být maximálně 15 osob.

Třídní učitelé si domluví termín předání maturitních vysvědčení na pátek v týdnu, kdy byly ukončeny ustní maturitní zkoušky dané třídy. 4. B se sejde v učebně 2. a, třída 6. E se sejde v učebně 5. e a třída 4. A ve své kmenové učebně.

 

 

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Rozpis maturit 6E
Dokument PDF
211.38 kB
Dokument PDF Rozpis maturit 4B
Dokument PDF
207.42 kB
Dokument PDF Rozpis maturit 4A
Dokument PDF
211.63 kB